Disclaimer en Privacyverklaring

Disclaimer

Deze website is met grote zorg samengesteld. Het project is in voorbereiding. Uitdrukkelijk voorbehouden worden eventuele wijzigingen. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden, plattegronden en verdiepingsoverzichten zijn uitsluitend bedoeld om een globale impressie van het project te geven. Genoemde maten zijn bij benadering. Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Hetzelfde geldt voor de situatietekeningen en inrichting van de openbare ruimte. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de gescheiden koop-/aanneemovereenkomst. 


Privacy Policy

Ontwikkelingsmaatschappij Zwijndrecht B.V. registreert geen bijzondere persoonsgegevens zoals ras, afkomst, gezondheid of godsdienst. Wij verwerken persoonsgegevens op grond van uw toestemming om u op de hoogte te houden over een bepaald (woningbouw)project. Verzamelde gegevens aan de hand van inschrijvingen worden beschikbaar gesteld aan IDBB Makelaars. Verder worden deze gegevens niet aan derden beschikbaar gesteld, tenzij expliciet vermeld in het privacybeleid. De duur van opslag betreft 5 jaar, daarna worden gegevens vernietigd. 


Wanneer u deze website bezoekt wordt het IP-adres en browserinformatie opgeslagen in de logbestanden van de server. Deze informatie wordt gebruikt om statistieken te genereren over de website. Deze informatie valt niet te herleiden naar een persoon. 


Bij het invullen van uw e-mailadres wordt deze opgeslagen. Deze zal worden gebruikt om een nieuwsbrieven en direct mails te verzenden waarin u updates ontvangt van Ontwikkelingsmaatschappij Zwijndrecht B.V. en IDBB Makelaars over Florijn. U kunt zich ten aller tijden uitschrijven voor de nieuwsbrief. 


Ontwikkelingsmaatschappij Zwijndrecht B.V. maakt gebruik van Google Analytics. Via deze service krijgen wij inzicht in het gebruik van de website. Dit gebruiken wij om inzicht te kunnen krijgen in het gebruik van de website. Deze gebruiksgegevens worden opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten. Door Google wordt deze informatie gebruikt om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapportages opgesteld over de activiteit van de website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteiten en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk verplicht is, of voor zover derden dit namens Google verwerken.