Berichtgeving terugdringen stikstofuitstoot

11-11-2022

Overige berichten

In de media wordt bericht over het feit dat de Raad van State de zogenoemde
bouwvrijstelling schrapt. Als onderdeel van de aanvraag van een
omgevingsvergunning is een ruimtelijke onderbouwing en zijn berekeningen nodig
over de stikstofuitstoot. Wij krijgen geregeld vragen over wat de eventuele
consequenties van deze uitspraak van de Raad van State voor Florijn-Zwijndrecht
zijn. Deze uitspraak geldt echter alleen voor nieuwbouwprojecten waarvan de
omgevingsvergunning nog niet is afgegeven. Het project Florijn-Zwijndrecht
beschikt al over een onherroepelijke omgevingsvergunning en derhalve heeft de
uitspraak van de Raad van State geen gevolgen voor het project.